De 12 Manen

Omdat men vroeger ontdekte dat het heel helpend was om te weten hoe de maan stond, leefde men dicht bij de cyclus van de maan. Men wist daardoor bijvoorbeeld wanneer men het beste kon zaaien, oogsten en voedsel inslaan omdat de winter er aankwam.

Vandaar dat in vele culturen iets is terug te vinden, waaruit blijkt dat men leefde met de maancyclus. Je vindt het terug in de namen, je kunt het terug vinden in de Christelijke feesten waarin dit oude natuurgeloof verwerkt is.

Waar gaat elke maan over?

Ik heb me in drie culturen verdiept. In ‘De 13 Oorspronkelijke Clanmoeders’ een vrouwelijke indiaanse stroming die prachtig beschreven is door Jamie Sams. Elke maanclanmoeder nodigt je uit te gaan ‘leren’, ze stelt je een vraag en leert je over 'de Waarheid' die er in de natuur te vinden is. De op de natuur gerichte Europese maancultuur laat je een spiegel zien. De Kelten verbinden aan elke maan een zeer beeldend verhaal dat start in november met de maan van De Klif.
Om je een indruk te geven heb ik een zeer korte beschrijving gegeven bij elke maan. Achter elke maan schuilt een hele bijzondere leerzame wereld, de moeite waard om erin te duiken. Ik start bewust met de maan van november. Bij de Kelten start hier het jaar, ga je ervoor of blijf je oud en vertrouwd in het leven dat je nu hebt?

November

De maan die in november valt is de maan van De Fiere Vrouw, De Jachtmaan en De Maan van de Klif.
De vraag die deze maan je stelt is ook een uitnodiging: leef vanuit je kracht en kwetsbaarheid, zet je talenten in en wees een voorbeeld voor anderen. Hoe kun je op je allerbest zijn en toch krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd zijn? Wat wil je dat ‘de anderen’ leren van jou? Zij leert ons hoe we de Waarheid kunnen uitdragen.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van jagen. Vroeger moest men op jacht gaan om voedsel te vergaren voor de winter. Jij kunt je richten op het najagen van wat jij wilt laten leven en transformeren. Jij kunt je richten op het wegjagen van gedachten en zaken die niet meer vruchtbaar zijn voor jouw leven. Het is een tijd voor onderzoek naar je angsten, gedachten en blokkades, ze bewust bekijken en omzetten in vertrouwen en vrije keuze. Wanneer je weet wie jij bent, kun jij je eigen regie nemen.
Een helpend beeld die de Kelten ons geven is van een Klif. Je staat aan het begin van een nieuw jaar, aan het begin van een nieuwe periode. Je staat boven op een Klif, wat ga je doen? Terug en blijven in je oude vertrouwde leven? Of ga je de diepte van een oceaan in springen, nieuw en onbekend?
De kleur van deze maan is wit.

December

De maan van december is de maan van de Lofprijzende Vrouw, De bloedmaan en Het Getijde.
De vraag die deze maan je stelt is te danken voor de overvloed die er is, overal om jou heen. Danken, zodat je ruimte creëert om, dat wat jij nodig hebt uit de overvloed, te ontvangen. Zie je de overvloed? Voel je de overvloed? Kun je je ervoor openstellen en het ontvangen? Ze leert ons Dankbaar te zijn voor de Waarheid.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van offeren. De naam van deze maan, Bloedmaan, heeft ze gekregen omdat er in deze maan veel geslacht werd, om de winter te overleven. Een andere naam is de Offer Maan. Als dank voor de ontvangen oogsten offerde men aan de goden. In ruil voor deze offers hoopte men op bescherming en het vervullen van wensen. Wat wil en kun jij offeren, om ruimte te creëren voor iets wat ‘beter’ past in jouw leven?
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is het beeld van de Getijde van de oceaan. Zwem je door de branding heen? Ga je de open zee in? Geef je je over aan de getijden? Laat je achter je wat was, ga je de vrije open ruimte van de oceaan in, op zoek naar jouw schatten?
De kleur van deze maan is paars.

Januari

De maan van januari is de maan van Zij die met Verwanten spreekt, de Maan van de Langste Nacht en De Maan van de Reebok.
De vraag die deze maan je stelt is op zoek te gaan naar de ongesproken taal van de natuur en deze te leren verstaan en begrijpen. Zie de ritmes, de schoonheid en de krachten in de natuur en respecteer het. Zij leert ons hoe we de Waarheid kunnen leren kennen.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van de terugkeer van het licht. De dagen worden langer. Het licht is als een deur die zich opent om nieuwe wegen te gaan ontdekken. Voordat je op pad gaat, is het nu de tijd om terug te kijken. Welke oude thema’s liggen er nog? Wat zijn jouw mogelijkheden, valkuilen, wensen en doelen? Heb je daar zicht op voordat je de eerste stap zet in een nieuwe richting?
Een helpend beeld dat de Kelten ons bieden is het beeld van de Reebok. Wanneer je de ervaring hebt om een reebok in de natuur tegen te komen, weet je hoe indrukwekkend, gracieus, krachtig en sterk ze kan zijn. De beweging van een reebok is zeer gracieus. Hoe gracieus pak jij de dingen in jouw leven aan?
De kleur van deze maan is oranje.

 

Februari

De maan van februari is de maan van Zij die de Wijsheid bewaart, De IJsmaan en de Maan van de Overstroming.
De vraag die deze maan je stelt is of je weet dat in alles en in elk levensverhaal waarheid zit. Weet je dat alles gelijk is, dat er geen zaligmakende waarheid is? Dat je voor alles respect en eerbied mag hebben? Ze leert ons hoe we de Waarheid kunnen Eren.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van het omploegen van de aarde als voorbereiding op het zaaien. Hoe bereid jij jezelf voor op dat wat je uiteindelijk wilt gaan oogsten? Wees trouw aan jezelf, wees zorgvuldig in je keuzes. Luister naar je hoofd, hart en ziel. Bereid je goed voor, zodat je kunt gaan oogsten wat je gezaaid hebt.
Een helpend beeld dat de Kelten ons geeft is het beeld van de Overstroming. Laat je niet overstromen door onverwachte dingen. Wees moedig en onderzoek wat je valkuilen, jouw blinde vlekken, zijn. Wees precies en geduldig in je onderzoek, voor jezelf en wat nieuw in jou geboren mag worden.
De kleur van deze maan is grijs.

Maart

De maan die in maart valt is de maan van “Zij die de Waarheid Weegt’, De Sneeuwmaan en De Volle Maan van de Wind.
De vraag die deze maan je stelt is 'Loop jij het pad dat jij wilt lopen?'. Klopt het wat je nu doet? Is het jouw waarheid of die van anderen? Ze leert je de Waarheid te accepteren.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van ‘alles vindt onder de grond plaats’. In de aarde verzamelen zich de krachten van zaden, bollen, wortels. Ze voedt zich met het water dat veelvuldig valt. Ze warmt zich aan de zon die al meer warmte heeft. In deze spiegel zien we de boodschap: blijf nog even naar binnen gericht. Bekijk je ideeën, je dromen, je toekomstplannen. Geef ze jouw aandacht, warmte; besnuffel ze op hun kracht, op hun haalbaarheid. Voedt ze door onderzoek.
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is die van de Wind! Een frisse wind, of storm, door je leven laten waaien, om ruimte te scheppen voor nieuw leven. Waar ligt jouw grens, hoe groots mag je denken? Kom uit je winterslaap en blaas je verlangens en plannen nieuw leven in.

April

De maan die in april valt is de maan van Zij die Vooruitziet, De Eimaan en De Traan van de Zon.
De vraag die deze maan je stelt is 'Hoe kun je jouw kennis en innerlijk weten, inzetten voor onze wereld?'. Wat vermoed je? Wat heb je in huis? Hoe zie jij de wereld voor je voor over 10 en meer jaren en … wat heeft deze wereld dan nu nodig, van jou? Zij leert je hoe je de Waarheid kunt zien.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van jong en pril. Vaste planten die weer hun kop opsteken, knoppen die komen en zich voorzichtig openen, jonge dieren die worden geboren. Alles jong, pril, kwetsbaar. Net als jij die met je plannen naar buiten wil treden, de eerste warmte van de zon in. Hoe ga jij je eerste stappen zetten? Hoe ga jij je plannen beschermen, zodat ze levensvatbaar worden en blijven? Jij bent de drager, verzorger en beschermer van jouw plannen.
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is die van een ‘huilende zon’. De balans tussen water en vuur, tussen voeding en warmte, is essentieel. Hoe kun jij jouw potentieel, jouw passie, jouw vuur koesteren en naar buiten brengen én zorgzaam, met geduld, in de flow-stroming van het water je passie in het licht, de wereld, zetten.

Mei

De maan van mei is de maan van de Luisterende Vrouw, De Maan van het Ontwaken en Maan van de Havik.
De vraag die deze maan je stelt is hoe we zelf kunnen leren luisteren naar de stem van ons innerlijk weten en de stem van onze innerlijke essentie, zodat we ze horen en ze begrijpen. Kun je stil zijn, zodat je eigen harteklop en zieleklop kunt horen? Kun je zuiver luisteren en daardoor horen wat een ander zegt? Kun je luisteren naar de natuur en horen wat deze je te vertellen heeft? Kun je voelen wanneer je dit doet, dat je jezelf en de ander heelt? Ze leert je hoe je de Waarheid kunt horen.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van het ontwaken. Alles wordt wakker en wil naar buiten, wil spelen en groeien. Het gonst van leven, van zin in, van verliefd willen zijn. Alles in de natuur strekt zich uit, naar de zon en haar warmte. Het is een vruchtbare tijd, want voor mens, dier en planten is bevruchten belangrijk voor de voortplanting van het soort. Het is de tijd voor jou, jouw passie en levenslust om te ontwaken en serieus jouw energie voor jouw passie te gaan inzetten.
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is die van de Havik. De havik kan met zijn krachtige vleugels hoog vliegen en verre afstanden afleggen. Hij heeft een krachtige en scherpe blik. Hij vertegenwoordigt wilskracht en doorzettingsvermogen. Met de kwaliteiten van de havik kun je kijken en gaan inschatten, wat nu bij jou past en wat je nu achter je kunt gaan laten.
De kleur van deze maan is zwart.

 

Juni

De maan van juni is de maan van de Verhalen Vertelster, De Bloemmaan en de Maan van de Bloemen.
De vraag die deze maan je stelt is of je verhalen vertelt die lessen in zich hebben. Vertel jij je verhalen uit persoonlijke ervaringen en waarheid? Kun je in jouw verhalen een les en humor meegeven, zonder zelf ingenomenheid of over een ander te oordelen, terwijl je met je vinger wijst? Kun je een leraar zijn en vertellen? Kun je een leerling zijn en luisteren? Ze leert je hoe je de Waarheid kunt spreken.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van volop ervoor gaan. De natuur bruist van energie en groeikracht op weg naar haar hoogtepunt. Niet alleen de gewassen en planten die we bewust geplant hebben groeien, ook het onkruid groeit. Wat wil jij nog meer laten groeien door er aandacht aan te geven? Wat ga je weghalen, als onkruid, de afleidingen, je smoezen? Hoe blijf je in verbinding met jouw wensen, je plannen, jouw acties? Hoe draag je er zorg voor dat je niet overwoekerd wordt door bijzaken? Het is nog geen tijd om te oogsten, het is nu de tijd om je nog verder te ontwikkelen.
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is dat van de uitbundige schoonheid in de natuur. Sta af en toe stil, draai een paar maal om je as en geniet, glunder terwijl je om je heen kijkt en alles zich stralend ziet ontwikkelen tot haar hoogtepunt. Geniet van je processen, geniet van je successen, geniet van weer een stap verderzetten in jouw leven.
De kleur van deze maan is rood.

Juli

De maan van juli is de maan van Zij die alles Liefheeft, De maan van de Kortste Nacht en De maan van de Vurige God.
De vraag die deze maan je stelt is of je alle aspecten van je leven lief kunt hebben. Ze vraagt en leert ons alles met een blij, oordeelvrij hart te doen. Deze maan houdt van ons mensen en laat ons zelf onze, soms lastige, weg gaan van opgelegde en zelfopgelegde lessen. Kun jij ‘alles’ liefhebben, ook die lastige, pijnlijke, vervelende leermomenten en leerperiodes? Geef je jezelf de ruimte om je te ontwikkelen, jouw processen helemaal door te gaan en van jezelf te houden? Ze leert je hoe je de Waarheid kunt Liefhebben.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van het rijpen. In de natuur bereikt de groei van veel gewassen haar hoogtepunt. Het moment van volgroeien, van volwassen worden, zodat je tot volle ‘wasdom’ kunt komen. Al je aandacht moet/mag nu gaan naar dit proces van rijpen. Hoe heb je je ontwikkeld tot nu toe? Wat in jou wil je verder ontwikkelen, zodat jouw ideeën en plannen zich nog meer kunnen ontplooien en vorm krijgen.
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is dat van het vuur van de zon, als een vurige god. Een uitdagende krachtige energie, teveel en je verbrandt, te weinig en er gebeurt niets. De uitdaging is om een evenwicht te vinden, zodat je steeds weer de nuances kunt vinden waar jij iets mee kunt doen om goede en gezonde resultaten te behalen.
De kleur van deze maan is geel.

Augustus

De maan van augustus is de maan van Zij die heelt, De Graanmaan, de Maan van de Speer.
De vraag die deze maan je stelt gaat over jouw helende krachten. Wat zijn jouw helende krachten? Hoe kun je zorg dragen voor jezelf om heel te zijn, te worden en te blijven? Hoe kun je anderen om je heen mee laten ‘helen’ door de helende gaven die jij in je hebt? Zij leert je hoe je de Liefde kunt dienen.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van het oogsten. Het is de eerste oogstperiode in de natuur van het jaar. Zoals de natuur het hele proces van groei en rijpen heeft doorlopen, zo kun je dit proces ook bij jou zien. Door jouw inzet en processen kun jij gaan oogsten! Heb je nieuwe inzichten en (plotselinge) veranderingen gesignaleerd? Zoals elk zaadje weet waartoe het zal uitgroeien, weet jij nu waar jij naar toe groeit? Heb je het beste uit jezelf gehaald? Heb je een gevoel van eigenheid ervaren?
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is dat van een Speer. Voor de boeren is deze periode spannend, nu oogsten, of morgen? Hoe is het met het weer? Nu de appels plukken of is het al voedsel voor de vogels en insecten? De keuze voor het juiste moment maken! Zelfvertrouwen hebben, vertrouwen op je instinct! Momenten van alert zijn, keuzes maken en beslissingen nemen. Wanneer ga je klaar staan, scherp en alert? Wanneer hef je je arm en wanneer ga je je speer daadwerkelijk werpen, zodat je het midden van jouw doel kunt raken?
De kleur van deze maan is blauw.

 

September

De maan van september is de maan van De Vrouwe van de ondergaande Zon, De Maan van het Hemelvuur en De Maan van de Zalm.
De vraag die deze maan je stelt is de vraag of je Nu zo leeft, zodat er leven zal zijn voor de mens in de toekomst. Stel je prioriteiten wanneer je keuzes maakt, keuzes waardoor het leven na jou gewaarborgd wordt? Leef je in onze overvloed op zo’n manier dat je gebruikt wat je nodig hebt? Vertrouw je erop dat er genoeg voor jou en iedereen is, en ook voor de mensen na jou? Zij leert je hoe je de Waarheid kunt Leven.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van een overgangsperiode. Het kan nog heerlijk warm zijn, het kan opeens koud worden. De krachten die in de lucht elkaar ontmoeten kunnen onweer geven. Voor jou betekent het dat je soms nog volop buiten bent en soms je weer terugtrekt, zowel letterlijk als figuurlijk. Je gaat stil staan bij de behaalde oogst en je beoogde oogst. Ben je tevreden? Wie weet heb je iets over het hoofd gezien en ben je nu ontevreden? Het kan prettig of confronterend zijn om eerlijk naar jezelf en jouw oogst te kijken.
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is dat van de Zalm. De zalm zwemt tegen de stroom in, naar de plek waar ze ooit vandaan kwam, haar bron. Ze haar legt haar eitjes neer en … sterft. De zalm leert je over transformatie: hoe kun jij jouw oogst omzetten in levenslessen en levenswijsheden?
De kleur van deze maan is groen.

Oktober

De maan van oktober is de maan van Zij die het Web Weeft, De Oogstmaan en De Heuvel van de Barden.
De vraag die deze maan je stelt is de vraag om je handen te gebruiken om tastbare schoonheid en waarheden te creëren. Wil jij je inzetten voor deze wereld en jouw creativiteit, handvaardigheid en gaven inzetten en jouw ideeën en dromen in de fysieke wereld vormgeven? Wil jij naar je hartsverlangen kijken, luisteren en ze verwezenlijken? Zij leert je hoe je met de Waarheid kunt Werken.
De spiegel die de natuur je geeft is de spiegel van het binnenhalen van de tweede oogst. De vruchten, noten en groenten! Er is naar toe gewerkt en de bestemming is bereikt, volgroeid en klaar om geplukt te worden. Ook jij mag jouw oogst van jouw inzet, acties en resultaten plukken. Tijd voor een welverdiende rust en tijd om te kijken naar wat je hebt bereikt. Waar ga je van genieten? Wat ga je opslaan? Wat wil je nog aanscherpen? Vier de kleine stappen in het licht van een groter geheel.
Een helpend beeld dat de Kelten ons geven is dat van de Barden, de verhalenvertellers. Wat is het mooiste vuur dat jij de afgelopen zomer hebt laten branden? Wat is jouw verhaal van vallen en opstaan, van stilstaan en doorgaan, van op de juiste momenten toeslaan en wat jij hebt geleerd? De maan heet de Barden, meervoud! Waar en hoe heb je samengewerkt, je verhalen gedeeld, verhalen gehoord, waardoor jullie van elkaar konden leren?
De kleur van deze maan is roze.

Een keuze maken?

Elke maan heeft haar eigen intentie, een eigen speciale kracht waarop je effectief mee kunt liften bij de speciale vragen die jij nu in jouw leven hebt.

Eigenlijk kun je elke maanenergie in je leven gebruiken, en stel dat je op een specifieke vraag een specifieke maanlift wilt inzetten, kies dan voor die speciale maan. Neem contact op om samen te overleggen om een goede keuze te maken.

Verantwoording en Bronvermelden

Dankbaar ben ik voor de vrouwen en mannen die hun boeken en programma's geschreven hebben die gaan over de 'wetten' van de natuur en de invloed van de Maan. Boeken die ik gretig las en nog steeds herlees. Online programma's en workshops die ik gevolgd heb en waar ik nog steeds inspiratie uitput. De namen van deze vrouwen en mannen noem ik in 'Mijn inspiratiebronnen' onder de pagina 'Over mij'.

Aan de kennis die ik van hen ontvangen heb, heb ik mijn eigen onderzoek en deskundigheid verbonden. In deze hele website kom je dan ook mijn inzichten, mijn vervolgstappen en mijn deskundigheid tegen, die ik allemaal combineer in de programma's dat ik aanbied.

Wanneer je iets van mijn teksten over wilt nemen, verzoek ik je om de bron ervan te vermelden, met een link naar de tekst die op mijn website staat.

Aanmelden nieuwsbrief